top of page
Tisto-nekaj-branding-studio-LR-brez-noise.jpg

teorija brandinga

 • What is a logo?
  A logo is a visual representation of your brand. It’s a symbol, mark, or wordmark that encapsulates your brand’s essence and is easily recognizable.
 • What makes a good logo?
  A good logo is simple, memorable, versatile, and relevant to your brand. It should effectively convey your brand’s personality and be scalable across various platforms.
 • What is brand identity?
  Brand identity encompasses the visual elements of your brand, including the logo, color palette, typography, and design guidelines. It’s a consistent visual representation that distinguishes your brand.
 • How to create a strong brand identity?
  A strong brand identity involves defining your brand's values, mission, personality, and visual elements like logo and color palette. Consistency across all touchpoints is key to building a strong identity.
 • How to choose the right brand colors?
  Brand colors should align with your brand's personality and resonate with your target audience. Consider the psychology of colors and how they communicate your brand's message.

Branding

Blagovna znamka je izkušnja, ki jo drugi doživijo ob vsaki interakciji z našim podjetjem. Če želimo, da bo ta izkušnja prijetna in s tem povečati zanimanje za naš produkt ali storitev, moramo vedeti, kako lahko na to interakcijo vplivamo - in točno to je čarobnost brandinga.

 

Naša glavna naloga je, da na vseh stičnih točkah, kjer so zgodijo interakcije med našim podjetjem in drugimi, nastopimo poenoteno in jasno. Da pa to lahko storimo, moramo natančno vedeti, kdo smo kot blagovna znamka in kako se želimo predstaviti. Definirati moramo naše vrednote, značaj in predvsem tisto nekaj, kar nas dela edinstvene.

 

Šele potem, ko imamo jasno določeno strategijo, jo lahko pretvorimo v vizualni jezik ter oblikujemo logo, celostno podobo in vse stične točke, da bomo vedno komunicirali enako sporočilo, si s tem povečali prepoznavnost in pritegnili pravo ciljno publiko.

 • What is a logo?
  A logo is a visual representation of your brand. It’s a symbol, mark, or wordmark that encapsulates your brand’s essence and is easily recognizable.
 • What makes a good logo?
  A good logo is simple, memorable, versatile, and relevant to your brand. It should effectively convey your brand’s personality and be scalable across various platforms.
 • What is brand identity?
  Brand identity encompasses the visual elements of your brand, including the logo, color palette, typography, and design guidelines. It’s a consistent visual representation that distinguishes your brand.
 • How to create a strong brand identity?
  A strong brand identity involves defining your brand's values, mission, personality, and visual elements like logo and color palette. Consistency across all touchpoints is key to building a strong identity.
 • How to choose the right brand colors?
  Brand colors should align with your brand's personality and resonate with your target audience. Consider the psychology of colors and how they communicate your brand's message.
Nina-Luzovec_Tisto-nekaj-7.jpg
bottom of page